Ενδιαφέρεστε για το Δεύτερο Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαπιστευτηρίων Shaping IBLCE;  – IBLCE

Ενδιαφέρεστε για το Δεύτερο Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαπιστευτηρίων Shaping IBLCE; – IBLCE

März 16, 2023 0 Von admin

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται κατόπιν αιτήματος έως τις 20 Ιουνίου 2022

Η αποστολή του IBLCE είναι η εξυπηρέτηση του παγκόσμιου δημόσιου συμφέροντος με την προώθηση της επαγγελματικής πρακτικής στη συμβουλευτική και την υποστήριξη γαλουχίας μέσω διαπιστευτηρίων. Όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένου του Στρατηγικού Σχεδίου IBLCE 2021-2025, το IBLCE αναπτύσσει και εφαρμόζει πιλοτικά ένα διαπιστευτήριο υποστήριξης γαλουχίας.

Το IBLCE αναζητά εθελοντές από όλο τον κόσμο και από διάφορα υπόβαθρα (π.χ. σύμβουλοι υποστήριξης θηλασμού, σύμβουλοι ομότιμοι, ερευνητές γαλουχίας, εκπαίδευση τοκετού, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας) που ενδιαφέρονται για υποστήριξη γαλουχίας και για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας IBLCE Second Credential με την ανάπτυξη αυτού του πιλοτικού προγράμματος. Λόγω των τρεχόντων γεγονότων και των επακόλουθων απαιτήσεων χρόνου για τους επαγγελματίες υποστήριξης της γαλουχίας σε ορισμένα μέρη του κόσμου, το IBLCE έχει λάβει αιτήματα για παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη δεύτερη ομάδα εργασίας διαπιστευτηρίων και, ως εκ τούτου, έχει παρατείνει την προθεσμία έως τις 20 Ιουνίου 2022.

Ως μέλος αυτής της ομάδας εργασίας, θα υπάρχουν ευκαιρίες:

  • εργάζονται τόσο ατομικά όσο και συλλογικά ως εμπειρογνώμονες σε θέματα (ΜΜΕ) για την ανάπτυξη υλικού προγράμματος, πολιτικών προγράμματος και την ανάπτυξη στοιχείων αξιολόγησης·
  • συνεισφέρετε περίπου 8 ώρες το μήνα (ανάλογα με τον ακριβή ρόλο(τους) εθελοντή) σε διαδικτυακές συναντήσεις ή αναθέσεις μεταξύ των συναντήσεων· και,
  • δεσμευτείτε να υπηρετήσετε στην ομάδα εργασίας IBLCE Second Credential Pilot για θητεία ενός έτους.

Για να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το τρέχον βιογραφικό σημείωμα (CV), μια επιστολή ενδιαφέροντος και ένα δείγμα γραφής μαζί με ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του Έντυπο Σύγκρουσης Συμφερόντωνπρος την [email protected] έως τις 20 Ιουνίου 2022.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Εμπειρία εργασίας με οικογένειες που θηλάζουν σε ρόλο υποστήριξης γαλουχίας
  • Εμπειρία σε ομότιμες ή συνεργατικές εργασίες
  • Ισχυρές δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας στην ανάπτυξη εγχειριδίων, πολιτικών, παρουσιάσεων, ανάπτυξης προγραμμάτων κ.λπ.
  • Μιλάει άπταιστα αγγλικά

Προτιμώμενα Προσόντα

  • Εμπειρία σε δημόσια ομιλία και παρουσίαση σε συνέδρια ή παρόμοιες εκδηλώσεις